Drepturile cetățeanului UE.

Amintis Media respectă Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt datele dvs de identificare, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dvs atunci când deveniți clientul nostru. Scopul colectării informaţiilor personale este întocmirea facturilor şi a documentelor de transport. Refuzul clientului de a furniza aceste date determină imposibilitatea trimiterii comenzilor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu vor fi communicate altor părți.

Extras din Regulamentul nr. 679/2016 (GDPR) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e- mail: amintis.ro@gmail.com